Stručný přehled některých znaků vodních cest


levá strana plavební dráhy (po proudu)

pravá strana plavební dráhy (po proudu)
 
hlavní vodní cesta odbočuje vpravo (v případě plavby proti proudu je to vlevo)

hlavní vodní cesta odbočuje vlevo (v případě plavby proti proudu je to vpravo)

přechod plavební dráhy z pravého břehu na levý

přechod plavební dráhy z pravého břehu na levý
 
přechod plavební dráhy z levého břehu na pravý

přechod plavební dráhy z levého břehu na pravý

levý břeh

levý břeh

pravý břeh

pravý břeh

rozdělení plavební dráhy

nebezpečí, překážka na levém břehu

nebezpečí, překážka na levém břehu

nebezpečí, překážka na pravém břehu

nebezpečí, překážka na pravém břehu

rozdělení plavební dráhy

povolení proplutí

povolení proplutí

proplutí je zakázáno, ale je třeba připravit se k plavbě

zákaz stání plavidel v šířce ....od znaku

příkaz zachovávat zvláštní pozornost

zákaz proplutí

zákaz proplutí

zákaz proplutí

zákaz proplutí na delší dobu

zákaz proplutí na delší dobu

omezení v plavbě, s nimiž je nutno se seznámit

zákaz stání (na kotvě nebo vyvazování u břehu)

zákaz stání v délce ...

zákaz stání v délce ...

zákaz bočního stání v délce 20 m u plavidla, na kterém je tento znak

zákaz kotvení

zákaz vyvazování

zákaz provádět obrat

průjezdní výška je omezena ....

hloubka je omezena ....

šířka dráhy je omezena ....

plavební dráha je vzdálena od pravého břehu ....

příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po pravém boku

příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po levém boku

příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po levém boku

příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po pravém boku

příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je na pravém boku

příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je na levém boku

příkaz plout ve směru stanoveném šipkou

příkaz zůstat stát v případech stanovených řádem

příkaz zůstat stát do 2 000m

příkaz zůstat stát za účelem celní prohlídky

zákaz plavby mimo vyznačený prostor

doporučení držet se v určeném prostoru (v mostních otvorech nebo jezových polích)

plavidla plující po hlavní vodní cestě mají, pokud je to nutné, přizpůsobit svůj směr nebo rychlost plavby, aby umožnila výjezd plavidlům opouštějícím přístav nebo vedlejší cestu

zákaz potkávání a předjíždění

zákaz předjíždění

zákaz vzájemného předjíždění sestav

příkaz uvést do provozu radiofonní stanici

příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na vyznačeném kanálu

zákaz vplutí do vyhrazeného prostoru

zákaz plavby ve vzdálenosti menší než 25 m od bóje

příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost

příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost

zákaz plavby plavidel s vlastním pohonem

zákaz plavby vodních skútrů

příkaz dát zvukový signál

příkaz dát dva zvukové signály

zákaz vytvářet vlnobití nebo sání

zákaz vodního lyžování

zákaz plavby plováků s plachtou (windsurfů)

zákaz plavby plavidel, která nejsou plachetnicemi a ani nemají vlastní pohon

zákaz plavby plachetnic

zákaz plavby všech sportovních a rekreačních plavidel

zákaz spouštění plavidel na vodu

povolené stání (na kotvě nebo vyvázání u břehu)

povolené stání v délce...

povolené vyvazování u břehu

povolené kotvení

maximální počet plavidel, která smějí stát těsně vedle sebe

stání povoleno v šířce uvedené na znaku v metrech

stání povoleno v šířce pásma ....

převozní lodě plující volně

převozní lodě, které neplují volně (s vodičem, kyvadlové přívozy)

převozní lodě s vodičem nebo kyvadlový přívoz ve vzdálenosti 2000 m

stálé světlo: zůstat stát

blikavé světlo: můžete pokračovat v plavbě

doporučené proplouvání v obou směrech

doporučené proplouvání jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno)

doporučené proplouvání jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno)

místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která musí nést 2 modrá světla nebo kužele

místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která musí nést tři modrá světla nebo kužele

doporučení plout ve směru šipky nebo ve směru od stálého světla k blikavému

místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která nemusí nést modrá světla či kužele

místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která musí nést modré světlo nebo modrý kužel

místo vyhrazené pro stání plavidel mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která nemusí nést modré světlo nebo kužele

místo vyhrazené pro stání plavidel mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která musí nést modré světlo nebo kužel

místo vyhrazené pro stání plavidel mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která musí nést 2 modrá světla nebo kužele

místo vyhrazené pro stání plavidel mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která musí nést 3 modrá světla nebo kužele

vplutí do bazénu, který je ve směru šipky, zakázáno

vplutí do bazénu, který je ve směru šipky, povoleno

místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která nemusí nést modrá světla nebo kužele

místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která musí nést modré světlo nebo kužel

místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která musí nést dvě modrá světla nebo kužele

místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která musí nést tři modrá světla nebo kužele

konec zákazu, příkazu nebo omezení platného pro plavbu v jednom směru

možnost získání informací radiofonickým spojením na vyznačeném kanálu

Jez

místo doporučené pro obrat

plavba sportovních a rekreačních plavidel povolena

plavba plavidel s vlastním pohonem povolena

plavba malých plavidel, dosahujících vysoké rychlosti, povolena

plavba plachetnic povolena

vplavba vodních skútrů povolena

vodní lyžování povoleno

plavba na plovácích s plachtou (windsurfech) povolena

plavba plavidel, které nejsou plachetnicemi ani nemají vlastní pohon, povolena

doporučené místo ke spouštění plavidel na vodu

povolené stání plavidel za účelem naložení nebo vyložení vozidla

místo odběru pitné vody
 
telefonní stanice
 
křižování vzdušným kabelem
 nebezpečí obeplout severní

bezpečné vody

bezpečné vody

nebezpečí obeplout západní

izolované nebezpečí

nebezpečí obeplout východní

speciální znak

speciální znak

nebezpečí obeplout jižní

speciální znak
    speciální znak   


Zdroje: www.chat.jachtinfo.cz