RISING – Identifikace, integrace a vývoj informačních služeb jako River Information Services (RIS)

Během doby trvání projektu 36 měsíců v období od února 2009 do ledna 2012 bude v projektu RISING zjištěno, jak je možné využít dopravní informace pro logistické účely, a tím poskytovat řešení a služby, které využívají kombinovanou dopravu řetězců zahrnujících vnitrozemské vodní cesty.

08.12.2011 Novinky

Aby vnitrozemská plavba byla zařazena jako nedílná  součást intermodálních přepravních řetězců,  musí tento druh dopravy splňovat stejné požadavky na kvalitu (např. spolehlivost, zodpovědnost) jako všechny ostatní druhy dopravy. Proto je zapotřebí, již existující RIS-služby lépe využívat, popř. identifikovat nové druhy RIS-služeb pro všechny aspekty obchodních procesů od plánování cest přes monitorování (sledování transportních řetězců pomocí event managementu), služby pro management flotily a přístavů až pro procesy provozu stavidel – stejně tak i rozvoj stávajících služeb a jejich zpřístupnění multimodálním operujícím speditérům.To se provádí v různých zeměpisných oblastech, týkajících se hlavních vnitrozemských  vodních cest v Evropě. Ty zahrnují mimo jiné také tzv. „demonstrátor Labe“, který následoval za účasti výrobců, operátorů vnitrozemké plavby, přístavů i provozovatelů RIS-služeb a přístavních komunikačních systémů, jejichž cílem je efektivní podpora dopravy a logistiky  na vnitrozemské vodní cestě Labi. Pomocí Elbe Promotion Center a partnerů z projektu RISING (Deutsche Binnenreederei, Marlo, LogIT, Sächsische Binnenhäfen Oberelbe) bude připraven software na přezkoušení základní možnosti dopravy projektových nákladů říční lodí. Již ve fázi plánování přeprav těžkého a neskladného zboží, takže se loď jako vhodný způsob dopravy vrátí do středu pozornosti. V důsledku toho dojde k odlehčení silniční infrastruktury, k urychlení administrativních procesů, pokud se jedná o schvalovací proces pro zvláštní dopravu nákladními vozy.

Projekt RISING, spolufinancovaný Evropskou komisí (DG TREN) v 7. rámcovém programu pro  výzkum a vývoj, koordinuje  Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL). Konsorcium se skládá z 23 partnerů projektu z 11 evropských zemí. Společným cílem je najít řešení a služby ve prospěch intermodálních přepravních řetězců zahrnujících vnitrozemské vodní cesty.

Další informace na http://www.rising.eu/

Download Flyer RISING