1. Překladní den v Dessau – logistická kompetence v Sasku - Anhaltsku

Zhruba 30 rozhodujicích zástupců z firem orientovaných na import a export, ze spedic a vnitrozemských přístavů následovalo pozvání IHK Dessau, Sächsischen Hafen- und Verkehrsvereins e.V. (SHV) a města Dessau- Roßlau na 1. překladní den konaný 20.06.2012 v prostorách IHK Dessau. Pod heslem „Stanovuje logistika hranice pro další ekonomický růst? – Představujeme trasy pro Vaše zboží“ se diskutovalo o dopravních konceptech v železniční, silniční a vodní přepravě.

29.08.2012 Novinky

 

Dr. Volker Czerny, DB Schenker Rail Deutschland GmbH, představil spektrum služeb DB Schenker Rail. DB Schenker Rail se vyvinul v předchozích letech z německé dráhy na nákladní dráhu, která obsluhuje všechny evropské destinace. V devíti centrech s 39 pracovišti je výroba organizována ve všech spolkových zemích. Vlastní servisní střediska poskytují dostupnost zdrojů. Ve středním Německu je DB Schenker Rail s denně více než 330 pravidelnými vlaky, z toho 25 v mezinárodní dopravě (kromě speciálních vlaků), přední železniční nákladní společností. Středoněmecké území představuje zároveň dopravní uzel evropských doprav mezi Východem a Západem s hraničními přechody s českou a polskou železnicí.

Z centra v Halle / Saale jsou obsluhovány hospodářské oblasti v Sasku-Anhaltsku, Sasku a Durynsku. V centru začíná a končí denně 100 vlaků. Plánovanou modernizací zařízení pro řazení vlaků v Halle-Nord do roku 2017 budou všechny operace přemístěny z Leipzig-Engelsdorf a Dresden Friedrichstadt do Halle-Nord.  Při modernizaci bude stárnoucí infrastruktura obnovena, aby se dosáhlo předpokladů k realizaci efektivní produkce v provozu jednotlivých vozových zásilek. Částečné otevření směrové skupiny se 16 kolejemi je plánováno na prosinec 2015. Plné zprovoznění celého systému s 36 kolejemi se bude konat v dubnu 2017. Díky novému zařízení pro řazení vlaků v Halle-Nord může DB Schenker Rail  výrazně zlepšit efektivitu provozu jednotlivých vozových nákladů v jihovýchodním regionu a snížit tak dobu stání železničních vagonů.

Marko Weiselowski, jednatel firmy Sachsenland Transport & Logistik GmbH, představil výhody poskytovatele logistických služeb. Vedle výběru dopravců z širokého portfolia partnerů na základě předem stanovených kritérií (výrobky, kvalita, cesta, atd.) obstará firma Sachsenland také kontrolu termínů, přípravu dokumentů i vyřízení vývozních formalit. Sachsenland se specializuje na přepravu východní Evropy. Služby zahrnují jak, nákladní dopravy v Evropě, dopravu kusových zásilek, dopravu speciální a kontejnerovou, dovozní a vývozní odbavení, tak i skladování, překlad a kompletování balíků. Sachsenland je registrovaný příjemce a zasilatel a všechny sklady mají status „celní sklad typu D“. V lednu 2012 bylo otevřeno nové logistické centrum v Alberthafen v Drážďanech. Mimo konvenčního zboží mohou být za pomoci portálového jeřábu na ploše 3.000 m² pohybovány těžké balíky do 20 tun. Kolejové napojení s odpovídající rampou a možnost vážení náprav vozidel zaokrouhluje spektrum služeb. Ke společnosti patří kromě pobočky v Drážďanech také reprezentativní kancelář v Moskvě a pobočka v Duisburgu. Od roku 2008 je Sachsenland provozovatelem Roll on/Roll off – zařízení, které se nachází před vjezdem do přístavu. Zde je možná překládka zboží do 450 tun bez použití jeřábu přímo z vozidla na odpovídající loď.

Stephan Weikert, vedoucí Elbe Promotion Centers, představil úspěšné dopravní koncepty na Labi. Elbe Promotion Center slouží jako neutrální informační platforma k posílení obchodní nákladní lodní dopravy na Labi. Prostřednictvím online platformy www.elbpro.com jsou poskytovány bezplatné informace pro přepravce, dopravní hospodářství, úřady a jiné zájemce. Patří mezi ně představení běžných typů plavidel, prezentace vnitrozemských přístavů, novinky týkající se vnitrozemské vodní dopravy, aktuální plavební podmínky a úspěšná dopravní řešení a osvědčené postupy. Koncept se neomezuje pouze na německou část Labe, ale dostupné jsou informace od prvního jezu v Čechách až do přístavu Cuxhaven. Poskytnutím komplexních informací se mají odstranit bariéry proti zvláštnostem mezinárodní vodní cesty Labe a zpřehlednit systém vodní cesty pro přepravce a potenciální uživatele.

Na Labi jsou dobře zavedené tři líniové dopravy. Od roku 1998 je dvakrát týdně provozována Elbe-Container-Linie „ECL2000“ – společný projekt německých českých rejdařství a vnitrozemských přístavů – mezi přístavy Riesa, Aken, Magdeburg a Hamburg. V případě potřeby je možné zařadit třetí odjezd. Nasazeny jsou tři tlačné sestavy, takže při jednom odjezdu jedním směrem může být přepraveno 78 TEU (kontejnerových jednotek). Předchozí a následná doprava kontejnerů do vnitrozemských přístavů probíhá kamionem. Pokud vodní stavy na Labi nedovolují provoz lodí, nabízí přístavy také kontejnerou přepravu po železnici.

Kromě kontejnerových zásilek se zvýšila poptávka i u konvenčního hromadného nákladu. V důsledku povodní v roce 2002 se zhoršily přepravní podmínky na úseku v okolí Dessau. Následkem bylo přesídlení do jiných jízdních oblastí, jako např. Rýn a Dunaj. V roce 2007 zahájilo několik vnitrozemských přístavů a rejdařství z Německa a České republiky líniovou službu „ETS Elbe“ (Ecological Transport System). Touto líniovou dopravou mezi Magdeburgem a Horním Labem až po severní Čechy se dopravují obzvláště zemědělské a lesní produkty, recyklované výrobky a minerální látky. Přístav Magdeburg umožňuje napojení na německé námořní přístavy, kanálové vodní cesty ve středním Německu i na západoevropskévodní cesty. Línií ETS bylo doposud přepraveno 52 milionů tunokilometrů (ca. 245.000 tun nákladu). Jako pozitivní vedlejší efekt se dopravami ETS vytvořily nové dopravní trasy, jako např. vnitroněmecká doprava šrotu do oblasti kanálů nebo až do Francie, nepřetržité dodávky ocelových výrobků do Nizozemí i doprava obilí z Hamburku.

Již roky přetrvávající příležitostná doprava pro přepravu těžkého a objemného zboží na Labi byla v roce 2008 rozšířena na líniovou dopravu „EPL Elbe“ (Elbe Project Line). Líniová služba s tlačnými sestavami je vhodná pro strojírenské a stavební nadrozměrné a těžké kusy. Snížení omezení rozměrů výrobku umožňuje přepravu zboží až do 55 m délky a 7,5 m výšky a šířky. Z důvodu minimální nákladové hmotnosti v poměru k nosnosti lodi mohou být tyto přepravy realizovány i při nízkých vodních stavech. Světlá výška mostních průjezdů na Labi dovoluje průchodné jízdy bez zvláštních povolení.

Akce byla moderoval Hafen Hamburg Marketing e.V., zastoupený reprezentantem pro region východního Německa Stefanem Kunzem. Všechny prezentace jsou bezplatně k dispozici v oddílu pro členy.

Kontakt:

DB Schenker Rail Deutschland AG
Dr. Volker Czerny
Tel.: +49 (0) 341 / 96 78 – 874
Fax: +49 (0) 341 / 96 78 – 234
volker.czerny@dbschenker.eu


Sachsenland Transport & Logistik GmbH Dresden
Marko Weiselowski
Tel.: +49 (0) 351 / 799 01 – 185
Fax: +49 (0) 351 / 799 01 – 572
weiselowski@sachsenland-gmbh.de


Elbe Promotion Center
Stephan Weikert
Tel.: +49 (0) 351 / 49 82 – 260
Fax: +49 (0) 351 / 49 60 – 817
info@elbpro.com