Kontejnerová přeprava ECL2000

V nákladní dopravní ekonomice získávají kontejnery v posledních letech na stále větším významu. Během období uplynulých deseti let bylo překládáno zejména kusové zboží ve standartních kontejnerech - pro všechny další typy zboží byly částečně vyžadovány finančně nákladnější speciální kontejnery - překládán je také stále vzrůstající objem hromadného zboží ve standartních kontejnerech a tím je dosaženo ekonomicky výhodného transportu. Stupeň kontejnerizace tak činí například v přístavu Hamburku 96,7 % za rok 2009.

Pro příliv a odliv kontejnerů ze zázemí do námořních přístavů mají zákazníci na výběr mezi kamiónovými dopravci, železnicí a říční přepravou. Zde stojí dopravní cesta na Labi s podstatnými kapacitními rezervami jako protiklad k ostatním dopravním cestám a přináší blíže myšlenku zesílení využívání této vodní cesty. Již od poloviny 90. let byla na Labi realizována kontejnerová přeprava a od roku 1995 existuje důležitá obchodně využitelná lodní linka pod názvem „ECL2000“ pro dopravu ze zázemí Hamburku - Saska/ Anhaltska - Saska. Tuto přepravu organizují společně s Deutsche Binnenreederei AG (německá rejdařská akciová společnost) také přístavy Magdeburg, Aken a Riesa/Dresden. Zákazníci mají k dispozici nabídku přepravy „z domu do domu“, v jejímž rámci nabízí přístavy jak vedlejší služby - např. proclení, uskladnění kontejnerů opravy, nakládku a vykládku kontejnerů, tak také různá alternativní řešení v trimodální dopravě. Současně se rozvinuly kontejnerové služby také na dolním Labi mezi městy Brunsbüttel a Hamburg (Elbe-Container-Dienst) a mezi Hamburkem a severo-německým kanálovým systémem (Braunschweig, Hannover, Minden).