Dopravní řešení

Realizace říční přepravy je tak snadná jako u kamiónové dopravy?! Nevěříte?

Zde je naše řešení pro Vás


Na Labi nejsou žádné dálniční poplatky ani dopravní zácpy !

Cesta k říční přepravě jako zelené dopravní řešení

Kolísání vodních stavů - pohyb ledů - oteplování klimatu - vícenásobný překlad zboží
- komplikované smluvní vztahy - To jsou argumenty, které zdánlivě mluví proti Labi jako spolehlivé dopravní cestě.Ekologické výhody, schopnost dopravovat velká množství, kapacitní rezervy dopravní cesty, téměř žádná omezení pro rozměry a hmotnost přepravovaného zboží - to jsou fakta, která hovoří pro plavbu.

Neřešitelný rozpor?

Již dnes mají zavedené přepravní společnosti propracovaná spolehlivá, ekologická a ekonomická dopravní řešení pro různé skupiny zboží. více... Pro zákazníky to znamená, že budou mít k dispozici z jednoho místa kompletní řešení dopravy „z domu do domu“, které se ve svém konečném zpracování pro zákazníky vyrovná přímé nákladní dopravě. Samotná na první pohled nižší rychlost říčních plavidel (věděli jste, že přeprava je možná 24 hodin a 365 dní v roce?!), může být vykompenzována skrze předvídavé plánování logistických řetězců.

Zasilatelům a speditérům jsou momentálně k dispozici vedle tradičně organizovaných jednotlivých lodních přeprav tři nové pravidelné lodní linky:

Měli byste zájem?

Rádi Vám podáme informace podle Vašich individuálních potřeb v oblasti říční přepravy!

Zobrazte naše brožury, který si můžete stáhnout zdarma zde.

Kontakt:

Telefon: +49 351 49 82 - 210
Telefax: +49 351 49 82 - 202