Otisk (i.S.d. TDG / MDStV)

Vydavatel:

Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (Saské přístavy Horní Labe s.r.o.)
zastoupené jednatelem společnosti: Dipl.-Ing. Heiko Loroff

Poštovní doručovací adresa:

Magdeburger Str. 58, 01067 Dresden
Telefon: +49 351 49 82 - 201
Telefax: +49 351 49 82 - 202
email: info@binnenhafen-sachsen.de
IČO: HRB 594 Dresden
DIČ: DE 140300361

Odpovědný za obsah (V.i.S.d.M.):

Stephan Weikert
Telefon: +49 351 49 82 - 260
Telefax: +49 351 49 82 - 202
email: info@elbpro.com

Právní pokyny

Všechny obsažené údaje a informace na našich internetových stránkách jsou společností Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH pečlivě rešeršované a ověřené a budou neustále aktualizovány. Odpovědnost nebo záruka za aktuálnost, správnost, přesnost a úplnost předkládaných informací však nemůže být převzata. To samé platí také pro všechny další internetové stránky, na které vedou hypertextové odkazy. Společnost Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH není odpovědná za obsah internetových stránek, kterých je možno dosáhnout prostřednictvím hypertextových odkazů. Společnost Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH si ponechává právo na provedení změn, úprav a doplnění předkládaných informací. Obsah a uspořádání internetových stránek Labe – Elbe Promotion Center je chráněno autorským zákonem. Kopírování informací nebo dat, obzvláště používání textů, částí textů nebo ilustračního materiálu, je možné v případě potřeby po předchozím souhlasu společnosti Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH.