Lodivodi, povinnosti lodivoda?

Kdo chce vést plavidlo na jakékoli vodní cestě (vnitrozemské či přímořské) na vlastní odpovědnost jako vůdce plavidla, potřebuje k tomu příslušný patent nebo povolení k jízdě.

Pro vnitrozemskou říční dopravu na Labi od 0,0 km (Schöna) až do 607,50 km (horní hranice přístavů Hamburgu) je zapotřebí mít vedle všech náležitých dokumetů pro příslušné typy plavidel, také zvláštní osvědčení pro tento úsek, které je ověřené zkouškou.

vice...

Pokud potřebujete lodivoda pro úsek mezi 0,0 km (Schöna) až 607,50 km (horní hranice přístavů Hamburgu), obraťte se prosím na nás.

E-Mail: info@elbpro.com

Pomoc při vlečení

Na několika úsecích řeky Labe je za určitých okolností nutné, jet s vlečnou pomocí.

Pokud potřebujete vlečnou službu na úseku Hřensko - Ústí nad Labem, obraťte se prosím na nás.

E-Mail: info@elbpro.com

Pokud potřebujete vlečnou službu mezi 0,0 km (Schöna) až do 607,50 km (horní hranice přístavů Hamburgu), obraťte se prosím na nás.

E-Mail: info@elbpro.com