ETS Elbe

Linková doprava pro volně ložené zboží

Oblast plavby na Labi je občasně postižená kolísáním vodních stavů, které mohou znesnadňovat kalkulovatelnost a spolehlivost přepravy na této vodní cestě.

Současně je Labe dopravní cestou s největšími kapacitními rezervami, která spojuje německé námořní přístavy s dynamicky se rozvíjejícími ekonomickými oblastmi Saska-Anhaltska, Saska a Čech.

V projektu „ETS Elbe“ organizují podílející se přístavy a rejdařské společnosti linkovou dopravu pro nadměrné a kusové zboží, která spojuje kanálovou oblast přes HUB Magdeburg se středo- a hornolabskými přístavy. Od 01. 04. 2007 je zahájen provoz této linky a nabízí zákazníkům koncept přepravy „z domu do domu“, který je srovnatelný se silniční přepravou. Nasazení nízkoprofilové lodní techniky a zahrnutí alternativního transportu (železnice a nákladní automobily) zajišťuje celoroční, ekologický a ekonomický transport zboží. Základní koncept spočívá v nasazení postrkového seskupení lodí, které umožňuje společné naložení různého zboží. Redukce nákladů je zároveň umožněna používáním tlačných nákladních lodí, které jsou nejdražším vybavením - tlačné remorkéry s jejich posádkou jsou téměř neustále přítomny plavby. Mezi partnery projektu panuje stálý soulad a koordinace v přepravních a zaváděných datech, která zajišťují plynulý průběh transportu. Nabídka přepravy zboží je kombinována skrze možnost nakládky kusového zboží do kontejnerů, čímž se minimalizují dopravní náklady a vlastnosti zboží tak mohou zůstat zachovány.

Projekt „ETS Elbe“ byl podpořen z prostředků Marco Polo Programu, zaštítěném Evropskou komisí. Partnery projektu jsou podniky přístavů Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH, Industriehafen Roßlau GmbH, Česko-Saské Přistavy s.r.o., Magdeburger Hafen GmbH, jakož i die Reedereien ČSPL a.s. und Odra-Rhein-Lloyd GmbH.

dále k www.ets-elbe.de