Hloubka a technické hranice

Podmínky pro naložení plavidla na Labi jsou značně ovlivněny kolísáním přítoku povrchových vod. Pomocí vodních stupňů na Labi nad Ústím nad Labem, kaskádami na Vltavě, stejně jako vodohospodářskými stavbami na ochranu před vysokou vodou na přítocích je dodatečně možné určité regulování průtoku.

Ke stanovení možné hloubky ponoru při nakládce (ponoření plně naložené lodi v klidovém stavu) musí být ověřeny aktuální plavební podmínky.

Vedle údajů z vodočtů jsou denně zjišťovány i plavební hloubky na jednotlivých traťových úsecích Vodohospodářským a plavebním ředitelstvím Východ.

K prověření konkrétního úseku je vždy zjišťována nejnižší plavební hloubka na projížděné celkové trati. Jednotlivá zjištění jsou vyobrazena v diagramu pro dopravu mezi Saskem a Magdeburgem na umisťujícím úseku číslo 4 (Elster-ústí až Saale-ústí), zde prostředníctvím příkladu tlačné lodní sestavy (TC1100 + TC 500).

(Hodnota 0=uzavření vodní cesty, např. kvůli ledu nebo velké vodě)

U technické hranice
(Minimální plavební hloubka pro tlačný remorkér) může být naloženo 500 t (370 t +130 t) = červená linka
při hloubce plavební dráhy 2,20m může být naloženo 1.230 t + 470 t = zelená linka

Udržitelná mez na Labi:
Hloubka plavební dráhy 160 cm 345 dnů v roce do konce roku 2010 = modrá linka