Plavební den 2012

27. září v Elbe-Rossel-Halle v Dessau-Roßlau

26.09.2012 Novinky

Přibližně 1.100 km dlouhá řeka Labe a její přítoky a boční kanály nabízí vhodná spojení pro nákladní dopravu mezi rostoucími trhy střední a východní Evropy a přístavem v Hamburku.  Jelikož jsou s aktuálním modal split  budoucí přepravní výkony jen s těží zvládnutelné, získávají velké volné kapacity vodních cest v povodí Labe do budoucna nadále na významu pro ekonomiku zahraničního obchodu v Německu a České republice.

Na letošním Plavebním dni v Dessau-Roßlau budou diskutovány jak aktuální a budoucí rámcové podmínky labské lodní politiky v kontextu se spolkovou vládou připravovaného „Celkového konceptu pro Labe“, tak i navrhovaná reforma WSV. Kromě toho budou zástupci společností řešit strategické možnosti a nutné předpoklady pro vnitrozemskou plavbu na Labi, zejména pro velkoobjemovou a těžkou i hromadnou dopravu.

Dokument: Pozvánka a program akce (německý)

Verein zur Förderung des Elbstromgebietes bei der Handelskammer Hamburg